COLUMN

Gerrit Oud

Vanmorgen bekeek ik zoals elke zaterdag de spotprent van Jos Collignon in de Volkskrant. Anders dan gebruikelijk was het kader waarbinnen zijn tekening wordt afgedrukt, geheel blanco. Bovenaan dat kader stond de titel: ‘Buiten zichzelf van vreugde ontmoet Billy Graham z’n Schepper.’

In haar bundel Ik ben lekker stout (1955) schreef Annie M.G. Schmidt een gedicht over drie wezeltjes en een girafje. In dit gedicht kijkt het girafje telkens op verzoek van de wezeltjes over de muur of de schutting die zij op hun reis tegenkomen. Uiteindelijk laten de wezeltjes het girafje achter, omdat hij op hun vraag wat er aan gene zijde te zien was, telkens het onbevredigende antwoord Niets gaf. Verder fantaserend wat er zich daar mogelijk zou kunnen bevinden, vervolgden de wezeltjes volstrekt gelukkig hun leventjes, terwijl het girafje diep ongelukkig zich afvroeg wat er toch fout was aan zijn antwoorden. Er was immers echt niets.

Annie toont in haar gedicht twee visies op geloven en laat die, om het onderscheid te verduidelijken, door dieren vertolken. Voor de wezeltjes is de wereld vol sprookjes en daarom zijn ze ook met zijn drieën. Bang als ze zijn hebben ze anderen nodig, omdat ze zichzelf niet kunnen overtuigen dat er iets wonderlijks is wat het leven leuk maakt. De wezeltjes zijn de verbeelding, het girafje de rede. Maar wel de tragische rede: het girafje ontkent de sprookjes niet, maar komt tot de conclusie dat er echt niets is, leegte. Daarom is hij ook alleen. En diep ongelukkig. In haar gedicht oordeelt Annie niet, maar beschrijft begripvol wat er gebeurt en met niet meer dan de liefde overstijgt zij beide visies.

Billy Graham geloofde niet in sprookjes. Hij hoefde ook niet zo nodig over de schutting te gluren. Door zijn rotsvaste geloof dat wat hem daar zou wachten, reeds in Gods zoon geopenbaard was. Van die goede boodschap heeft hij zijn leven lang mogen getuigen. Uit liefde. Ik hoop dat hij inderdaad buiten zichzelf is van vreugde, maar dan omdat de bron van Liefde waaraan hij zich nu mag laven, nog groter is dan hij zich had kunnen voorstellen.

Gerrit Oud,  Amsterdam, 2 maart 2018

Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven.

Spr 4:23

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >