Volg het beroepingswerk

De voorbereidingen voor het beroepingswerk zijn begonnen. In deze startfase lopen drie activiteiten parallel aan elkaar: er wordt een stappenplan én een document met profielen opgesteld, en een beroepingscommissie samengesteld.

Wilt u op de hoogte blijven van de voortgang in het beroepingswerk stuur dan een e-mail naar de scriba van de Algemene Kerkenraad (scribaak@pga-b.nl). U krijgt dan t.z.t. informatie toegestuurd met betrekking  tot het stappenplan, de samenstelling van de beroepingscommissie en de opgestelde profielbeschrijvingen.

Het eerste document dat kan worden verspreid, is het verslag van de gemeentevergadering van 11 december 2019 met de brainstorm over de wijk- en predikantsprofielen.


Pieter Licht (scriba AK)


God heeft Christus als hoofd aangesteld voor de kerk, die zijn lichaam is, de volheid van hem die alles in allen vervult.

Ef 1:15-23

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >