Samenstelling beroepingscommissie

De drie wijkkerkenraden en de algemene kerkenraad zijn verheugd u te kunnen meedelen dat de volgende zeven gemeenteleden bereid zijn gevonden om zitting te nemen in de beroepingscommissie voor het beroep van twee nieuwe predikanten voor onze gemeente:

  • Sanne Albers, Anita Pfauth en Geert Jaap Welsing vanuit de Kruiskerk;
  • Dorien Keus, Marco van Leeuwen en Willem Pel vanuit de Paaskerk
  • Henk Stok vanuit de Pelgrimskerk.

Samen met voorzitter Alice Stronkhorst vormen zij een sterk en representatief team, dat een belangrijke taak op zich neemt. Wij wensen hen Gods zegen toe op hun werk. De commissie zal in een nog te plannen gemeentevergadering aan u worden voorgesteld. Op deze gemeentevergadering staat daarnaast het zogeheten ‘profieldocument’ op de agenda.

Volg het beroepingswerk

Wilt u op de hoogte blijven van de voortgang van het beroepingswerk stuur dan een e-mail naar de scriba van de AK (scribaak@pga-b.nl). De scriba stuurt u dan documenten toe uit het voortraject van het beroepingproces.

Vanaf het moment dat de beroepingscommissie echt aan het werk gaat, is er overigens sprake van ‘radiostilte’.


Pieter Licht (scriba AK)


Dit zegt de Heer: Wees niet bang, mijn dienaar, die ik heb uitgekozen. Ik zal water uitgieten op dorstige grond, waterstromen over het droge land. Ik zal mijn geest uitgieten over jou.

Js 44:1-5

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >