Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan


Dit beleidsplan zou binnen de context van onze kerk niet het eerste plan worden dat is vastgesteld en vervolgens in een la verdwijnt. Daarom neemt de AK zich het volgende voor:

  • In elke AK vergadering komt tenminste één onderwerp uit dit plan op de agenda;
  • Elk jaar in de maand mei belegt de AK een gemeentevergadering waarin we terugblikken op de voortgang van het beleid en waarin we tevens samen met de gemeente bepalen op welke onderdelen het plan mogelijk moet worden bijgesteld en welk mogelijk nieuw beleid aan het plan moet worden toegevoegd. Dit laatste is nodig omdat de looptijd van dit beleidsplan (2019-2025) te lang is om alle mogelijke ontwikkelingen over die periode te kunnen overzien. Dat er toch voor deze lange looptijd is gekozen, heeft vooral te maken met de vereiste langjarige planning op het gebied van personeel en financiën.

Dit beleidsplan (inclusief de twee bijlagen) is vastgesteld in de AK vergadering van 24 september 2019.

Pieter Licht
Scriba van de Algemene Kerkenraad


PGA-B beleidsplan 2019 – 2025 >>


Dit zegt de Heer: Wees niet bang, mijn dienaar, die ik heb uitgekozen. Ik zal water uitgieten op dorstige grond, waterstromen over het droge land. Ik zal mijn geest uitgieten over jou.

Js 44:1-5

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >