COLUMN

Jany Steur – van Harten

Het betreft hier een spreuk: ‘Beleefdheid is net een luchtkussen: er zit niets in, maar het verzacht de schokken in het leven’. Deze spreuk is van Arthur Schopenhauer, die geboren werd in 1788. Hij was een Duits  filosoof die een uitgesproken pessimistische wereldbeschouwing formuleerde.
Ondanks zijn pessimistische levenshouding was hij wel een levensgenieter en heeft hij veel werken nagelaten die ook in het Nederlands vertaald zijn. Voor deze spreuk ben ik hem dankbaar.
De spreuk, die ik onlangs tegenkwam, heeft mij aan het denken gezet. Beleefdheid, kennen wij dat nog? Respect, weten we nog wat het inhoudt?

In mijn opvoeding waren dat zeker deugden die ik heb meegekregen: je ouders aanspreken met u, iedereen die wat ouder was moesten wij ook aanspreken met u. Alleen je leeftijdsgenootjes waren je en jij. En waar je als kind steeds aan moest denken: ‘altijd beleefd zijn!’
Vooral mijn moeder was daar nogal erg opgesteld. Toen onze kinderen klein waren in de 70er jaren, hielp mijn moeder ons deze aanspreekvorm in ere te houden. Opa en oma waren ‘u’. En papa en mama ook. Wij hebben dit onze kinderen ook geleerd en tot op heden heb ik daar geen spijt van. Wanneer je anderen op deze wijze aanspreekt klinkt het wel anders, misschien wat meer respectvol, al zal niet iedereen het ermee eens zijn. Ons werd weleens gezegd dat het afstandelijker klinkt maar zo ervaren wij dat niet. Natuurlijk, er zijn ouderen die graag met ‘je’ aangesproken willen worden en dat is prima. Respect vindt men wel belangrijk.

En de leraren op school, daar was geen discussie over en allen werden met u aan gesproken, er was respect voor hen, ook voor andere gezagsdragers.

In de afgelopen jaren waren Normen en Waarden een hot item en eigenlijk nog steeds, meen ik. De houding naar anderen toe laat nogal eens te wensen over. Beleefdheid bepaalt de sfeer. Vaak worden ouderen toch in het aanspreken gelijk gesteld aan jonge leeftijdgenoten die veel minder beleefd zijn naar elkaar. Is beleefdheid nergens goed voor of juist wel? Wat is beleefdheid? Moet respect meer uitgelegd worden?

In deze tijd valt het mij op dat wij dagelijks geconfronteerd worden met het feit dat er personen zijn die de kunst van respect hebben, verleerd lijken te zijn. Zij hebben het over nepnieuws, nep- rechtspraak, enz. De rechters worden belachelijk gemaakt en de journalisten als onruststokers neergezet. Zelfs degene die een zeer belangrijke positie inneemt in het politieke wereldgebeuren, meent dat alles maar gezegd kan worden, dat anderen het allemaal niet weten hoe de politiek in elkaar steekt en dat hij degene is die weet waar hij het over heeft. Ook in ons eigen land zien wij regelmatig dat politici op deze manier zich profileren. Dan schud ik mijn hoofd en denk: zijn dit de mensen die aan het roer staan? Zijn dit de mensen waar wij veel van mogen verwachten en die het land moeten (gaan) regeren en vertegenwoordigen? Hoe serieus wil iemand genomen worden?

De opvoeding die ik kreeg in de jaren 50 en 60 daarvoor ben ik tot op vandaag nog dankbaar. Deze tijd is voor mij wel ‘even wennen’ maar wanneer ikzelf anderen met respect behandel zie ik dat ook ik met respect behandeld word. Beleefd zijn doet jezelf eveneens goed.
De spreuk spreekt mij daarom zo aan: Beleefdheid is net een luchtkussen, er zit niets in, maar het verzacht de schokken in het leven. En juist die lucht is zo belangrijk! Zonder die lucht is je kussen gelijk een steen. Je kunt daar niet op liggen. Zonder die lucht in je band kom je niet verder, zonder die warme lucht kan de luchtballon niet stijgen en kun je niet genieten van een prachtig uitzicht en een niet voor te stellen stilte. Zonder lucht zijn en komen we nergens.

In een boekje heb ik ook hier over gelezen en het maakte indruk op mij. Beleefdheid is helend: het verzacht wel de pijn en vangt de schokken in het leven op.
Zou het een vorm van liefde zijn? Ja zeker!
Beleefdheid, zie het als een glimlach van God.

Jany Steur – van Harten, 24 februari 2017


In Christus heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn.

Ef 1:3-14

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >