OPMAAT NAAR ZONDAG – 3 maart

Ds. Gert Jan de Bruin

Tijdens de themaviering denken we na over het beeld van Jezus. Hoe veranderde dat beeld, door de eeuwen heen? De oude kerk heeft beelden omhelsd en beelden afgewezen. Concilies probeerden het geheim van Jezus in woorden te vangen. Elke tijd legt eigen accenten. In de afgelopen decennia kreeg het menszijn van Jezus meer en meer nadruk. Marc Chagall heeft het kind van het oude volk in de vorige eeuw thuisgehaald. Hoe noodzakelijk dat we als kerken meegaan in die beweging.
We gaan in de samenkomst naar een aantal beelden uit de kunst kijken. Beelden van Rubens, Van Eyck, Rembrandt, Von Jawlensky, Picasso en Bimbalov. Ook beelden uit Afrika, Japan die ons minder vertrouwd zijn, alsmede een ‘zwarte’ Jezus.

Na die ‘beeldmeditatie’ bezinnen we ons op ons eigen beeld van Jezus. Is dat het beeld dat we al vroeg in ons leven hadden of is het gaandeweg veranderd?  In het openingslied zingen we: ‘Welkom jij, de mens uit Nazaret komt vragen of jij hem na wil volgen, zijn leerling durft te zijn.’ Die vraag ontleend aan het evangelie, als Jezus van zijn vrienden wil weten:  Jij, wie zeg jij dat ik ben?

In de viering, die is voorbereid door Trees Tan, Gert Jan Slump, Klaas ven Gelderen en Gert Jan de Bruin, wordt gelezen: Matteüs 16: 13-20.


‘Witte Kruisiging’
Marc Chagall (1887-1985)
Art Institute of Chicago

Een gekruisigde Jezus, met een joodse gebedsmantel om, wordt omringd door scènes van geweld en vervolging: oprukkende soldaten, een platgebrand dorp, mensen die vluchten.
Jezus lijkt al het lijden rondom hem in zich op te nemen en samen te vatten.
Een aanklacht tegen antisemitisme, waar ook Chagall zelf het slachtoffer van werd – hij vluchtte naar Parijs. Daar schilderde hij dit werk als reactie op de Kristallnacht, de grootscheepse razzia tegen Joden in Duitsland, eind 1938.

Opmerkelijk: links beneden zie je een blauwe figuur met een bordje om de nek. In de eerste versie van het schilderij had Chagall daarop ‘Ich bin ein Jude’ geschreven, later overschilderde hij dat, wellicht om het werk een universeler karakter te geven.


In Christus heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn.

Ef 1:3-14

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >