Zondag 25 november wordt in de Kruiskerk een muzikale vesper gehouden waarin de Actus tragicus, een van de beroemdste cantates van Johann Sebastian Bach, wordt uitgevoerd.
De vesper begint om 17.00 uur, vanaf 16.30 uur is iedereen welkom: er is koffie en thee.
Om 16.40 uur is er voor geïnteresseerden een korte toelichting op muzikale bijzonderheden uit de cantate.
Toegang vrij, een vrijwillige bijdrage wordt zeer gewaardeerd.

Actus tragicus is de bijnaam van de cantate waarvan de officiële naam Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit (BWV 106) is. Het is een van de eerste cantates die Bach schreef, bestemd voor een begrafenisdienst. Het sterven wordt muzikaal verwoord als een vredig binnengaan in het paradijs. Het timbre van de instrumenten in deze cantate ( o.a. blokfluiten en gamba’s) werkt mee om de muziek ingetogen en vredig te laten klinken. Rond 1700 waren dood en sterven ‘gewoner’ in het dagelijkse leven dan in onze tijd. Bachs kijk op sterven blijkt uit zijn muziek: die ontroert, is troostrijk en vol van hoop en vertrouwen.

De cantate wordt uitgevoerd door vier vocale solisten, een barokorkest met blokfluiten, gamba’s en continuo, en de Vesperscantorij.

Dirigent is Henk Trommel, liturg Hanna Rijken.


Jezus zegt: De Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven om velen te redden.

Mc 10:35-45

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >