OPMAAT NAAR ZONDAG

ds. Gert Jan de Bruin

Kerkvader Augustinus staat in deze themaviering centraal. We horen iets over zijn bewogen leven en over zijn theologie. Geboren in het huidige Algerije trekt hij op jonge leeftijd naar Rome en vervolgens naar Milaan.

Broeder Angelico schildert een markant moment uit het leven van Augustinus, dat speelt in de zomer van het jaar 386… In zijn Confessiones vertelt hij hoe er op een dag een storm in hem opsteekt, zijn nood uitspreekt tegen God. Dan klinkt er een stem uit een naburige woning, een kinderstem die op zingende toon zegt: Neem, lees; neem lees. Augustinus gaat terug naar waar het boek van de apostel ligt en na het opengeslagen te hebben leest hij waar zijn ogen zich het eerst op richten: ‘Laten we daarom eerzaam leven en ons onthouden van bras- en slemppartijen (…) Omkleed u met de Heer Jezus Christus.’

Augustinus laat zich op Pasen 387 dopen en gaat terug naar Afrika, waar hij na korte tijd bisschop wordt. Hij heeft veel geschreven en het meeste daarvan is bewaard gebleven. Heel bekend zijn de Confessiones, dat gezien kan worden als één van de oudste spirituele autobiografieën.

Op zondag 2 september klinkt: Filippenzen 2: 1 t/m 11.

De themaviering wordt gehouden in dagcentrum Westwijk (Augusta de Witlaan 2) en staat onder leiding van Willeke Koops, Willem Nijsse en Ds. Gert Jan de Bruin.

Zondag 2 september
Aanvang: 10.30 uur.


De bekering van Augustinus
Fra Angelico 1387 – 1455


Geprezen zij de Heer, dag aan dag, deze God draagt ons en redt ons.

Ps 68:1-20

Geef ruimhartig aan Kerkbalans!

Actie Kerkbalans 2019 is gestart.
Er gebeurt veel moois in de kerk. Waardevolle gesprekken, inspirerende diensten en uiteenlopende activiteiten. Lees verder >