Bob van der Ent

Op zondag 9 februari vindt een koffieconcert in de serie Bach Solo plaats in de Kruiskerk, Van der Veerelaan 30a. Er komen twee solisten, violist Bob van der Ent en organist / klavecinist David Schlaffke. Onze plaatsgenoot speelt Bachs Derde vioolsonate in C-groot (BWV 1005). David Schlaffke, afkomstig uit Duitsland, speelt een orgelwerk uit Bachs Weimartijd. En u hoort een stuk voor viool en orgel van Rheinberger.

De aanvang is 12.00 uur en vanaf 11.30 is iedereen, jong en oud, welkom. Het concert duurt ongeveer een uur.
De toegang is vrij. Er wordt na afloop een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Onze plaatsgenoot Bob van der Ent speelt Bachs Derde vioolsonate in C-groot (BWV 1005). Een grootse sonate met Italiaanse invloeden, maar ook onloochenbaar ‘Bach‘; de prachtige, ongekend complexe fuga van deze Sonate kan alleen van zijn hand zijn. De tweede solist is de uit Duitsland afkomstige organist / klavecinist David Schlaffke. Hij speelt een orgelwerk uit Bachs Weimartijd: BWV 596 in d-klein, dat een bewerking voor orgel is van een concerto voor twee violen en orkest van Vivaldi. Het concert besluiten beide musici gezamenlijk met enkele delen uit Sechs Stücke for Violine und Orgel opus 150 van Josef Gabriel Rheinberger.


Dit zegt de Heer: Wees niet bang, mijn dienaar, die ik heb uitgekozen. Ik zal water uitgieten op dorstige grond, waterstromen over het droge land. Ik zal mijn geest uitgieten over jou.

Js 44:1-5

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >