Aan het begin van het jaar had nog bijna niemand van het coronavirus gehoord. Nu zijn we in maart aangekomen en ligt een groot deel van de wereld plat.

In vele kerken start de dienst met de woorden:
”Onze hulp is van de Here die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is, eeuwig leeft en niet loslaat wat Zijn hand is begonnen te doen.” (psalm 24)

Ons verlangen is om, samen met alle Amstelveense christenen, deze God aan te roepen. Niet vanuit één specifieke kerk, maar samen als dé kerk in Amstelveen. Helaas kan dat op dit moment niet door samen te komen maar gelukkig is er techniek die het mogelijk maakt.

Er is een website gemaakt: kerkinamstelveen.nl. Hier kan iedereen een tijdstip kiezen om mee te bidden in een lange reeks van voortdurend gebed. Er zijn voorbeeldgebeden beschikbaar en er kunnen ook eigen gebedspunten worden aangedragen.

Laten wij God om genade bidden over onze woonplaats, het ziekenhuis, de gemeenteraad, de hulpverleners, de ouderen, de eenzamen. Zoals het virus geen grenzen kent, bidden we ook, zonder grenzen, voor de wereld om ons heen.


God heeft Christus als hoofd aangesteld voor de kerk, die zijn lichaam is, de volheid van hem die alles in allen vervult.

Ef 1:15-23

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >