OPMAAT NAAR ZONDAG – 9 juni

Ds. Sieb Lanser

Een bekende uitdrukking, een oude volkswijsheid, net zoals: met Sint Juttemis, en: als de kalveren op het ijs dansen. Anders gezegd: iets is totaal onmogelijk, het kan niet gebeuren.
Tussen Pasen en Pinksteren zitten vijftig dagen, dus die twee feestdagen vallen nooit op één dag.
Hoewel? Het evangelie naar Johannes dat zondag klinkt (Johannes 20: 19-23) vertelt een pinksterverhaal. Een pinksterverhaal dat zich afspeelt op de avond van de dag van de opstanding. Pasen en Pinksteren op één dag.
Jezus blaast over zijn leerlingen en zegt: Ontvang de heilige Geest. Het woord dat in de bijbel voor geest wordt gebruikt, betekent ook vaak wind of adem. Ontvang de heilige Adem.
Hoe ‘adembenemend’ is het als je aan de heilige beademing mag. Twee volwassenen kiezen er zondag in de Kruiskerk voor en laten zich dopen. Pasen en Pinksteren op één dag.

Ds. Sieb Lanser preekt in de Kruiskerk, Pinksterzondag 9 juni, 10.00 uur.Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart.

Spr 3:1-12

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >