OPMAAT NAAR ZONDAG – 24 maart

Ds. Marianne Bogaard

Al zal er geen groei zijn, geen bloei. Al zal de oogst teleurstellend zijn en de opbrengst tegenvallen… toch zal ik juichen voor de Heer, de Eeuwige.

In mijn afscheidsdienst in de Paaskerk komen de slotwoorden voorbij van de profeet Habakuk. Een man die middenin de samenleving staat en een scherp oog heeft voor wat er misgaat. Die medemensen ziet lijden en zich hardop afvraagt waarom God daar geen halt aan toeroept. En die dan tóch de lofzang in de mond neemt.

Een Psalm is het, deze profetentekst. Een lied om met elkaar te blijven zingen. Niet wereldvreemd, maar als een statement. Wij willen niet vergeten waartoe Gods Liefde ons de adem heeft ingeblazen.

Anthem en de cantorij gaan ons voor in de zang. Wij vieren onze verbondenheid. Maar vooral: wij vieren en gedenken dat de Eeuwige blijft als onze wegen uiteengaan.

Ds. Marianne Bogaard preekt om 14.30 uur in de Paaskerk over de laatste verzen van Habakuk 3


Lees de preek over Habakuk 3


Russisch-orthodox icoon van Habakuk


Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven.

Spr 4:23

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >