OPMAAT NAAR ZONDAG – 24 maart

Ds. Marianne Bogaard

Al zal er geen groei zijn, geen bloei. Al zal de oogst teleurstellend zijn en de opbrengst tegenvallen… toch zal ik juichen voor de Heer, de Eeuwige.

In mijn afscheidsdienst in de Paaskerk komen de slotwoorden voorbij van de profeet Habakuk. Een man die middenin de samenleving staat en een scherp oog heeft voor wat er misgaat. Die medemensen ziet lijden en zich hardop afvraagt waarom God daar geen halt aan toeroept. En die dan tóch de lofzang in de mond neemt.

Een Psalm is het, deze profetentekst. Een lied om met elkaar te blijven zingen. Niet wereldvreemd, maar als een statement. Wij willen niet vergeten waartoe Gods Liefde ons de adem heeft ingeblazen.

Anthem en de cantorij gaan ons voor in de zang. Wij vieren onze verbondenheid. Maar vooral: wij vieren en gedenken dat de Eeuwige blijft als onze wegen uiteengaan.

Ds. Marianne Bogaard preekt om 14.30 uur in de Paaskerk over de laatste verzen van Habakuk 3


Lees de preek over Habakuk 3


Russisch-orthodox icoon van Habakuk


Dit zegt de Heer: Wees niet bang, mijn dienaar, die ik heb uitgekozen. Ik zal water uitgieten op dorstige grond, waterstromen over het droge land. Ik zal mijn geest uitgieten over jou.

Js 44:1-5

Geef ruimhartig aan Kerkbalans!

Actie Kerkbalans 2019 is gestart.
Er gebeurt veel moois in de kerk. Waardevolle gesprekken, inspirerende diensten en uiteenlopende activiteiten. Lees verder >