De komende periode worden er geen fysieke kerkdiensten in Amstelveen-Buitenveldert gehouden, maar alleen online. Het is dus ook niet mogelijk om de Vrijheidsbrieven in de kerken te verkopen. Als alternatief bieden wij de mogelijkheid via de website van Amnesty mee te doen met een aktie via de e-mail. Het voordeel daarvan is dat u de deur niet uit hoeft.

Via onderstaande link kunt u een e-mailbrief sturen voor de Aktie van deze maand. Of gebruik de QR-code.

> www.amnesty.nl/forms/urgentaction-south-sudan-magai

Deze maand schrijven wij voor de tiener Magai Matiop Ngong uit Sudan die ten onrechte in de dodencel zit. Hij werd in 2017 ter dood veroordeeld voor moord op zijn neef. Tijdens zijn rechtszaak probeerde Magai uit te leggen dat het niet om moord ging, maar om een ongeluk. Een afgeketst waarschuwingsschot had zijn neef dodelijk geraakt.

In de e-mail roepen wij de autoriteiten van Zuid-Sudan op om Magai’s doodvonnis te schrappen.


De Aktie Vrijheidsbrief wordt al meer dan vijfentwintig jaar gehouden in een groot aantal kerken in Amstelveen en Amsterdam-Buitenveldert. Maandelijks wordt een schrijfactie georganiseerd voor mensen ergens in de wereld die ten onrechte of zonder eerlijk proces worden gevangen gehouden. Of als marteling en het onthouden van medische behandeling aan de orde is.

Elke derde zondag van de maand, met uitzondering van de maanden juli en augustus, wordt in de deelnemende kerken de over te schrijven of voorgedrukte brief te koop aangeboden. Naast de vertaling van de brief die meestal in het Engels is, wordt ook achtergrondinformatie gegeven over het betreffende land. Met de voorgedrukte brief wordt tegemoet gekomen aan de wens van ouderen die moeite hebben met het schrijven van een andere taal en aan hen die geen tijd hebben de brief over te schrijven.

Het initiatief voor de Aktie Vrijheidsbrief werd destijds genomen door een aantal jongeren uit de (voormalige) Bankraskerk. Nadat zij geloofsbelijdenis hadden gedaan wilden zij op een concrete en zinvolle manier uiting geven aan hun geloofsovertuiging en kwamen zij op het idee een schrijfactie te starten.


God zal ruimhartig vergeven. Mijn plannen zijn niet jullie plannen, en jullie wegen zijn niet mijn wegen ? spreekt de Heer.

Js 55:6-11

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >