Volgend jaar april is het vijfenzeventig jaar geleden dat de theoloog Dietrich Bonhoeffer werd terechtgesteld na een periode van gevangenschap.
Er is materiaal verschenen om toe te werken naar een herdenking op of rond zijn sterfdag op 9 april 2020. Gedichten die Bonhoeffer in de laatste periode van zijn leven schreef zijn opnieuw uit het Duits vertaald. Ook enkele gebeden van zijn hand kregen een nieuwe vertaling. Bij tien gedichten van Bonhoeffer schreef  René van Loenen liedteksten op melodieën uit het Liedboek.

Eind november gaat Ds. Gert Jan de Bruin met emeritaat. In verband daarmee wordt er een afscheid georganiseerd op 13 november. Op die avond kruipt Kees van der Zwaard  in de huid van Bonhoeffer. De muziektheatervoorstelling draagt als titel: ‘Bonhoeffer, Wie ben ik?’. Roosmarijn Tuenter maakt muziek en speelt de verloofde van Dietrich: Maria. U bent van harte welkom bij de voorstelling, vanaf 19.30 uur is er in het benedenhuis van de Paaskerk koffie en thee. Na de voorstelling is er, na enkele gesproken woorden, een receptie.

In de afscheidsdienst op zondag 17 november staat Dietrich Bonhoeffer opnieuw centraal. Enkele gedichten van zijn hand worden gelezen en de corresponderende liederen gezongen, deels door een gelegenheidskoor o.l.v. Marcel den Dulk. Ook die viering is in de Paaskerk en begint om 10.00 uur. Zowel op woensdagavond na de voorstelling als op zondag na de dienst is gelegenheid om afscheid te nemen van Gert Jan de Bruin.


Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de heilige Geest.

Rom 15:7-13

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >