Ds. Gert Jan de Bruin.

Volgend jaar april is het vijfenzeventig jaar geleden dat de theoloog Dietrich Bonhoeffer werd terechtgesteld na een periode van gevangenschap.

Er is recent materiaal verschenen om toe te werken naar een herdenking op of rond 9 april 2020. Gedichten die Bonhoeffer in de laatste periode van zijn leven schreef zijn opnieuw uit het Duits vertaald. Ook enkele gebeden van zijn hand kregen een nieuwe vertaling. Bij tien gedichten van Bonhoeffer schreef  René van Loenen  liedteksten op melodieën uit het Liedboek.

In november neemt Ds. Gert Jan de Bruin afscheid van de Protestantse Gemeente i.v.m. zijn emeritaat per 1 december. Op de afscheidsavond, inloop vanaf 19.30 uur op woensdag 13 november in de Paaskerk, speelt Kees van der Zwaard Bonhoeffer. De muziektheatervoorstelling draagt de naam van de Duitse theoloog: ‘Bonhoeffer, Wie ben ik?’ Roosmarijn Tuenter maakt muziek en speelt de verloofde van Dietrich: Maria von Wedemeyer.

In de afscheidsdienst op zondag 17 november staat Dietrich Bonhoeffer opnieuw centraal. Enkele gedichten van zijn hand worden gelezen en de corresponderende liederen gezongen, deels door een gelegenheidskoor. De kerkelijke viering is in de Paaskerk en begint om 10.00 uur.

Zowel op woensdagavond na de voorstelling als op zondag na de dienst is gelegenheid om afscheid te nemen van Gert Jan de Bruin.


Hieronder een gedicht van Bonhoeffer in vertaling en een lied van de tekstdichter René van Loenen bij dit gedicht.

‘Christen en heiden’

Mensen gaan tot God in hun nood
smeken om hulp, vragen om voorspoed, brood,
redding uit ziekte, verlossing uit schuld en dood.
Zo doet elk mens, christen en heiden.

Mensen gaan tot God in zijn nood
vinden Hem arm, veracht, geen onderdak, geen brood,
zien Hem ten prooi aan zonde, zwakte en dood.
Een christen staat naast God in al zijn lijden.

God gaat tot alle mensen in hun nood,
verzadigt lichaam en ziel met zijn brood,
lijdt voor christen en heiden aan ’t kruis de dood,
en vergeeft ze beiden.

“Wie wanhoopt, roept de godsnaam aan”

  1. Wie schooiers hoop geeft, net als hij
    staat aan zijn zij, ten prooi aan spot:
    wie Christus volgt, omarmt zijn God.
  1. God is intens met ons begaan,
    draagt ons bestaan, aanvaardt, vergeeft
    wie wel of niet uit Christus leeft.


God heeft Christus als hoofd aangesteld voor de kerk, die zijn lichaam is, de volheid van hem die alles in allen vervult.

Ef 1:15-23

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >