Geef ruimhartig aan Kerkbalans!

Zondag 20 januari j.l. is  Actie Kerkbalans 2019 gestart. Er gebeurt veel moois in de kerk. Waardevolle gesprekken, inspirerende diensten en uiteenlopende activiteiten. We zijn dankbaar dat wij uit Gods liefde mogen leven en die al delend mogen doorgeven.
Ook in 2019 willen wij ons vanuit die liefde inzetten voor elkaar en voor onze samenleving. Om dat te kunnen blijven doen hebben wij uw hulp nodig.
Met Actie Kerkbalans vragen wij u om een ruimhartige financiële bijdrage, dat helpt om samen gemeente van Christus te zijn! Met uw bijdrage kan de kerk voortbestaan!

Voor vragen over Kerkbalans kunt u terecht bij het Kerkelijk Bureau op dinsdag t/m donderdag van 9.00 uur – 12.30 uur, telefoon (020) 641 36 48 of kerkelijkbureau@pga-b.nl.
Uw gift is altijd welkom op NL53 ABNA 0549 316 523 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert.

Geef voor je kerk! Geef aan Kerkbalans!


Digitaal Portaal


Dit zegt de Heer: Wees niet bang, mijn dienaar, die ik heb uitgekozen. Ik zal water uitgieten op dorstige grond, waterstromen over het droge land. Ik zal mijn geest uitgieten over jou.

Js 44:1-5

Geef ruimhartig aan Kerkbalans!

Actie Kerkbalans 2019 is gestart.
Er gebeurt veel moois in de kerk. Waardevolle gesprekken, inspirerende diensten en uiteenlopende activiteiten. Lees verder >