MET HET OOG OP ZONDAG

Exodus 2: 11-25


Mozes is een mens die leeft in twee werelden. Als Hebreeuws jongetje opgevoed aan het Egyptische hof, is het maar de vraag waar hij thuis is. Wanneer hij ziet hoe iemand uit zijn eigen volk wordt mishandeld, blijkt hij letterlijk tot moorden in staat. Hij slaat de Egyptenaar dood en moet op de vlucht. Daar in de woestijn vindt hij een nieuw thuis. Maar niet voor altijd….

Het rooster geeft als bijbellezing aan: Exodus 2: 11-25


Botticelli ca. 1445 – 1510

Taferelen uit het leven van Mozes

fresco (348 × 558 cm) — 1481-1482
Sixtijnse Kapel, Vaticaanstad

Dit werk is gekoppeld aan Exodus 2:17

Dit is het tweede fresco op de zuidwand van de Sixtijnse Kapel. Op die wand wordt het leven van Mozes uitgebeeld. Dit fresco toont een aantal gebeurtenissen vóór de uittocht uit Egypte.

Rechtsonder is te zien hoe Mozes een Egyptenaar doodt die een Hebreeër had geslagen (Exodus 2:11-12).

Toen dat bekend werd vluchtte Mozes naar het land Midian (Exodus 2:15). Daar verdreef hij enkele hangherders bij een waterput, zodat de dochters van de priester Jethro bij de put konden. Mozes hielp ze met het ophalen van het water (Exodus 2:17). Als dank kan Mozes trouwen met een van de dochters van de priester, Zippora. Mozes wordt herder.

Linksboven is te zien hoe op een dag God aan hem verschijnt in een braambos (Exodus 3:2). Omdat de grond waarop hij staat heilig land is, moet hij zijn schoenen uittrekken (Exodus 3:5).

God geeft Mozes de opdracht om zijn volk uit Egypte naar het beloofde land te leiden. Linksonder is te zien hoe Mozes met zijn gezin terugkeert naar Egypte om die taak uit te voeren (Exodus 4:20). Het is ook mogelijk dat Botticelli hier alvast de uittocht toont, hoewel daar nog het een en ander aan voorafging.

Tegenover dit fresco schilderde Botticelli De verleiding van Jezus. De werken zijn allebei een soort preludes: De verleiding toont wat voorafging aan het preken van Jezus, terwijl deze Taferelen laten zien wat voorafging aan de missie van Mozes.


In Christus heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn.

Ef 1:3-14

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >