“Hoe drukker ik het heb, hoe meer ik bid”, aldus Maarten Luther. Op zondag 19 januari start de Week van Gebed 2020. Tips ter voorbereiding.


  1. Doe mee aan de Week van Gebed

Er zijn diverse manieren waarop u aan de Week van Gebed kunt meedoen.

  • Coördineer de Week van Gebed in uw woonplaats of kerk
  • Organiseer een gebedsbijeenkomst
  • Woon een gebedsbijeenkomst bij
  • Thuis, op school of op je werk meedoen

Op www.weekvangebed.nl is ongelooflijk veel materiaal te vinden om u hierbij te helpen. U hoeft het wiel echt niet zelf uit te vinden…

  1. Lees een boek over bidden en raak geïnspireerd

Bidden, in gesprek zijn met God is volgens schrijver Gerrit Immink ´de meest vitale geloofspraktijk´. Maar wat is bidden eigenlijk? Immink schrijft het boek in de overtuiging dat bidden je goed doet. Om goed voorbereid aan de week te beginnen staat ook persoonlijk gebed aan het begin. Lees hier meer over het boek van Gerrit Immink ‘Bidden in het besef van Gods tegenwoordigheid

  1. Maak gebruik van boeken met gebeden

Het is niet altijd eenvoudig om de juiste woorden te vinden als u in een bepaalde situatie (hardop) wilt bidden. Met enige regelmaat wordt de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk dan ook gebeld met vragen naar geschikte teksten voor het openen van een vergadering of het consistoriegebed. Er zijn diverse boeken met gebeden beschikbaar.

  1. Betrek jongeren bij de week van gebed

Help tieners om na te denken over gebed en zelf te bidden. De Week van Gebed is daar bij uitstek geschikt voor. JOP heeft verschillende werkvormen online staan rondom bidden. Kijk hier voor meer informatie en gebedsoefeningen met jongeren.

  1. Wat zegt de Bijbel over bidden?

Wat zegt de Bijbel over bidden? En hoe kunnen we ons gebedsleven verdiepen? Die vragen worden beantwoord in het boek ‘Opgeheven handen’ van ds. H.J. van der Veen (Hervormde Gemeente Sliedrecht). Volgens Van der Veen ‘mogen we ons spiegelen aan het gebed van de ‘groten’ in de Bijbel’: Abraham, de pleitbezorger; Mozes, de middelaar; Salomo, de voorbidder; Nehemia, de wachter; Jezus, de Hogepriester; Paulus, de volhouder. Dit boek bevat acht bijbelstudies met gespreksvragen, waarin telkens andere aspecten van het gebed aan de orde komen.

Meer over de Week van Gebed

De Week van Gebed is een jaarlijks terugkerende week waarin christenen samen bidden. MissieNederland organiseert deze gebedsweek samen met de Raad van Kerken. De Raad van Kerken en MissieNederland kennen een lange gebedstraditie die teruggaat op initiatieven van ruim 150 jaar geleden. Wereldwijd bidden miljoenen christenen mee.

Het thema van de Week van Gebed 2020 is ‘Buitengewoon’. Geïnspireerd door de buitengewone vriendelijkheid die in Handelingen 28 naar voren komt, daagt de Week van Gebed deelnemers uit om te streven naar meer dan het gewone.


Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de heilige Geest.

Rom 15:7-13

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >