OPMAAT NAAR ZONDAG

ds. Gert Jan de Bruin

Op deze eerste zondag van november, zo vlak na Allerheiligen en Allerzielen denken we na over ons kwetsbare bestaan. We zijn stervelingen, we weten dat ons leven eindig is. Maar in de Schrift komen we beelden tegen die voorbij dat einde gaan. Om niet meer te noemen: een maaltijd op een berg, een huis met vele kamers, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Er leeft in ons een diep verlangen naar vrede en gerechtigheid, ook naar heling. Een meisje zei over haar heel jong overleden broertje: ‘Nu geeft God mijn broertje de fles.’

Ergens te blijven, ergens terecht te komen… dat is de hoop die in de meeste religies wordt gearticuleerd. Wie wil niet geborgen zijn, in leven en sterven? We gedenken onze doden en geven daar in rituelen vorm aan. We vragen elkaar: zou God halt houden voor onze dood? Of bewaart hij onze namen? Zijn die in Gods handpalm gegrift, zoals de profeet ons wil doen geloven? We horen in het boek Openbaring dat de Eeuwige zijn beminden een nieuwe naam geeft, geschreven op een witte steen. Martinus Nijhoff zei ooit: ‘Ik denk wel dat wij eeuwig leven. Want eens gegeven blijft gegeven.’

Themaviering in dagcentrum Westwijk op zondag 4 november om 10.30 uur,
voorbereid door Inke Otting, Coby vd. Broek, Gerben Drost, Tanja de Kam, Gert Jan de Bruin


Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven.

Spr 4:23

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >