MET HET OOG OP ZONDAG

Ds. Gert Jan de Bruin


Komende zondag, 8 december, is de tweede van vier adventszondagen. De viering van een verjaardag of jubileum vraagt om voorbereiding, zo is het ook met ons Kerstfeest.

Het gaat deze zondagen om wat komen gaat. Advent betekent immers komst. Wat komt er op ons af? Welk ‘adventure’ zoals de Engelsen zeggen, welk avontuur wacht ons?

We horen het Johannes de Doper zeggen: het Koninkrijk der hemelen komt nabij. Hij heeft de woorden die beginnen met ‘keer je om’ geleend van Jesaja. Je moet je blijkbaar omdraaien want anders zie je het niet, heb je geen oog voor de komst van Gods koningschap. Bijbelse verhalen zijn oefeningen in zien. Zie je die lelies in het veld? Kijk eens naar de vogels in de lucht, spoort Jezus ons aan. Loop niet met gesloten ogen langs een vijgenboom. Aan de nieuwe knoppen zie je dat het naar de lente toegaat.

Maar je kan zo gevangen zijn in alles wat moet, in eigen zorgen en vragen dat je geen oor hebt voor Johannes de Doper. Of weet hij dan toch door je doofheid heen te breken?

Over scherp waarnemen, alert zijn, goed kijken, schreef ik ooit een liedje en leende een melodie van Christiaan Winter (terug te vinden in ons Liedboek: nr. 461)

 1. Wij speuren in het duister
  – uw uur nog onbekend –
  naar vonken van uw luister,
  naar uw advent.
 1. Maar steeds rijzen er vragen:
  waar blijft uw zomertij?
  Wanneer zal uw dag dagen?
  Kom ons nabij!
 1. Wat kan uw komst verhaasten?
  Het wachten valt ons zwaar.
  Gij gaf ons een belofte,
  maak die toch waar.
 1. Maar wie een twijg ziet groeien,
  leert van de vijgenboom:
  woestijnen zullen bloeien,
  uw eigen droom!
 1. God, laat ons nooit versagen,
  schenk ons weer nieuwe kracht
  uw vrede uit te dragen.
  De wereld wacht.
 1. Begeester ons tot zingen
  een lied uit alle macht:
  dat Gij tot ons zult komen.
  Verjaag de nacht.

Het rooster brengt ons op 8 december bij Jesaja 11,1-10 en Matteüs 3,1-12


God heeft Christus als hoofd aangesteld voor de kerk, die zijn lichaam is, de volheid van hem die alles in allen vervult.

Ef 1:15-23

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >