OPMAAT NAAR ZONDAG

ds. Mirjam Buitenwerf

Jezus en zijn leerlingen zijn op weg naar Jeruzalem (Marcus 10:32-45). Ze trekken van het platteland naar het centrum van de macht. Onderweg vertelt Jezus hun welk vreselijk lot hem in die stad te wachten staat. Hij zal uitgeleverd worden, daarna worden bespot, bespuwd en gegeseld. En tenslotte zal hij gedood worden, maar na drie dagen weer opstaan. Dat is afschuwelijk nieuws voor de leerlingen. Maar in plaats van geschokt, of intens verdrietig, zijn ze hierna vooral met zichzelf bezig. Ze vragen zich af: wat gebeurt er als Jezus eenmaal is opgestaan bij God? Wie zit er dan aan Jezus’ linker- en wie aan zijn rechterzij? Wie is dan de belangrijkste? De leerlingen blijken ineens toch erg te lijken op de machthebbers in de grote stad. Als antwoord krijgen ze van Jezus een ingewikkelde les over leiderschap.

Ds. Mirjam Buitenwerf-van der Molen gaat voor in de Kruiskerk, op zondag 21 oktober a.s. om 10.00 uur


Beeldengroep van kunstenaar Koen Meens SJ.

links: Johannes: ‘Stel je voor, straks wordt Hij koning van de Joden en dan zit ik aan zijn rechterzij….’
rechts: Jacobus: ‘….Nee, ik ben de oudste, ik zit rechts en jij links.’


Paulus zei: Ik maak mijn getuigenis zonder onderscheid aan iedereen bekend, namelijk dat Christus zou lijden en dat hij als eerste van de doden zou opstaan om aan alle volken het licht te verkondigen.

Hnd 26:1-23

Geef ruimhartig aan Kerkbalans!

Actie Kerkbalans 2019 is gestart.
Er gebeurt veel moois in de kerk. Waardevolle gesprekken, inspirerende diensten en uiteenlopende activiteiten. Lees verder >