OPMAAT NAAR ZONDAG

ds. Mirjam Buitenwerf

Jezus en zijn leerlingen zijn op weg naar Jeruzalem (Marcus 10:32-45). Ze trekken van het platteland naar het centrum van de macht. Onderweg vertelt Jezus hun welk vreselijk lot hem in die stad te wachten staat. Hij zal uitgeleverd worden, daarna worden bespot, bespuwd en gegeseld. En tenslotte zal hij gedood worden, maar na drie dagen weer opstaan. Dat is afschuwelijk nieuws voor de leerlingen. Maar in plaats van geschokt, of intens verdrietig, zijn ze hierna vooral met zichzelf bezig. Ze vragen zich af: wat gebeurt er als Jezus eenmaal is opgestaan bij God? Wie zit er dan aan Jezus’ linker- en wie aan zijn rechterzij? Wie is dan de belangrijkste? De leerlingen blijken ineens toch erg te lijken op de machthebbers in de grote stad. Als antwoord krijgen ze van Jezus een ingewikkelde les over leiderschap.

Ds. Mirjam Buitenwerf-van der Molen gaat voor in de Kruiskerk, op zondag 21 oktober a.s. om 10.00 uur


Beeldengroep van kunstenaar Koen Meens SJ.

links: Johannes: ‘Stel je voor, straks wordt Hij koning van de Joden en dan zit ik aan zijn rechterzij….’
rechts: Jacobus: ‘….Nee, ik ben de oudste, ik zit rechts en jij links.’


Jezus zegt: Iedereen die alles heeft achtergelaten omwille van mij en het evangelie, zal in deze tijd het honderdvoudige ontvangen, gepaard met vervolging, en in de tijd die komt het eeuwige leven.

Mc 10:17-30

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >