OPMAAT NAAR ZONDAG

ds. Sieb Lanser

In de wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert is deze zondag een zogenaamde diaconale zondag, waarop we sitstaan bij het werk van de diaconie en bij onze diaconale verantwoordelijkheid.
Deze zondag is ook de Michazondag, waarmee Micha Nederland sociale en ecologische gerechtigheid op de kerkelijke agenda zet. De naam is geïnspireerd door de Bijbeltekst Micha 6:8, waarin de profeet Micha oproept om recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van God.
‘Recht doen’ gaat ook over armoede. Het thema van dit jaar is ‘Arm raakt rijk – rijk raakt arm’. Armen komen rijken tegen en rijken ontmoeten armen. Centraal staat de oudtestamentische lezing volgens het leesrooster: Deuteronomium 15: 1-11. Je ziet in je omgeving iemand die arm is en dat raakt je. Recht doen is dan ‘de hand van de knip’, vrijgevig zijn. Die opdracht staat in Deuteronomium in het kader van de kwijtschelding van schulden elk zevende jaar.
Een jaar van kwijtschelding is bij ons niet meer aan de orde en letterlijk ook niet meer zo toepasbaar. Maar de vraag blijft wel hoe we goed omgaan met armoede en schulden. Geven we de arme en de schuldige kans op een hernieuwd bestaan? Deuteronomium roept spannende vragen op, als het gaat om onze diaconale verantwoordelijkheid en het werk van de diaconie.

Ds. Sieb Lanser gaat voor in de dienst in de Kruiskerk,

zondag 14 oktober, 10.00 uur


Maria zei: De Heer trekt zich het lot aan van zijn dienaar, zoals hij aan onze voorouders heeft beloofd: hij herinnert zich zijn barmhartigheid.

Lc 1:39-56

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >