Disclaimer

Aan de samenstelling en inhoud van deze website wordt de uiterste zorg besteed. In geen geval kunnen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website. De Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website te verbeteren of anderszins te wijzigen.

 

Alle rechten voorbehouden. Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert.

 

Kerkelijk Bureau
Burgemeester Haspelslaan 129
1181 NC Amstelveen
telefoon 020 6413648