Plaatselijke Regeling

 

In de Plaatselijke Regeling ten behoeve  van het leven en werken van de Protestantse Gemeente te Amstelveen-Buitenveldert is vastgelegd hoe de organisatiestructuur eruit ziet binnen de Protestantse Kerken in Amstelveen en Buitenveldert: welke overlegorganen zijn er en hoe worden besluiten genomen; hoe worden de gemeenteleden hierover geïnformeerd; hoe kan de gemeente haar mening kenbaar maken.

 

De Kerkorde van de Protestantse Kerk Nederland vormt de basis van kerkstructuur, organisatie,  kerkrecht, ledenadministratie, arbeidsvoorwaarden en financiën. Verantwoordelijkheden op plaatselijke niveau worden vastgelegd in deze plaatselijke regeling.

 

Link naar de Kerkorde van de Protestantse Kerk Nederland

 

Link naar de Plaatselijke Regeling van de Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenvelderticon

 

Kerkelijk Bureau
Burgemeester Haspelslaan 129
1181 NC Amstelveen
telefoon 020 6413648