Cijfers in beeld

 

Het College van Kerkrentmeester is verantwoordelijk voor verschillende rapportages.

 

In september wordt de begroting opgesteld voor de Protestantse Gemeente . Dit financiële document wordt door de Algemene Kerkenraad vastgesteld en goedgekeurd.

 

Aan de Begroting van de Protestantse Gemeente worden ook Meerjarenramingen toegevoegd. De jaarrekening geeft een inzicht in de inkomsten en uitgaven van de kerk en de opbrengsten van beleggingen. Verder wordt de omvang van de beleggingen en het eigen vermogen gepresenteerd. Sinds kort worden ook de resultaten en het vermogen van alle wijkkassen opgenomen in de jaarrekening. Hoe de jaarrekening is opgesteld, hoe de cijfers worden gepresenteerd is geregeld door algemene boekhoudregels en bepalingen vanuit de landelijke dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk te Utrecht. Deze jaarrekeningen worden gepresenteerd op de jaarlijkse gemeentevergadering van de Algemene Kerkenraad in juni.

 

Jaarrekening 2017 van het Collega van Kerkrentmeesters:  

 

Begroting 2018 van het Collega van Kerkrentmeesters:  

 

  • BEGROTING 2018
  • PROGNOSE UITKOMSTEN 2017
  • TOELICHTINGEN
  • MEERJAREN PERSPECTIEF T/M 2022

 

 

Kerkelijk Bureau
Burgemeester Haspelslaan 129
1181 NC Amstelveen
telefoon 020 6413648