Uitgelicht

 

Kerkelijk Bureau
Burgemeester Haspelslaan 129
1181 NC Amstelveen
telefoon 020 6413648

 

 • OPMAAT NAAR ZONDAG

  ds. Gert Jan de Bruin

   

  De ‘bergrede’ is één van de bekendste gedeelten uit het evangelie van Matteüs. Het ontleent de naam aan de openingszin van het gedeelte dat vertelt dat Jezus de berg op gaat om vervolgens met zijn onderricht te beginnen. Er klinken dan ...

 • COLUMN

  Mirjam Buitenwerf

   

  Het is momenteel erg droog in Nederland, en die droogte schijnt ook nog wel even aan te houden. Op zich heerlijk, dat mooie en droge weer, maar voor de natuur is het niet goed. Je ziet het om je heen aan de vergeelde bermen en blaadjes. Het zijn allereerst ...

OPMAAT NAAR ZONDAG

ds. Gert Jan de Bruin

 

De ‘bergrede’ is één van de bekendste gedeelten uit het evangelie van Matteüs. Het ontleent de naam aan de openingszin van het gedeelte dat vertelt dat Jezus de berg op gaat om vervolgens met zijn onderricht te beginnen. Er klinken dan wonderlijke woorden over de armen, de treurenden, de barmhartigen, de zuiveren van hart en de vredestichters. Zaligsprekingen werden ze vroeger genoemd. In de nieuwe Bijbelvertaling is ‘zalig’ geluk­kig geworden. Omdat zalig geen woord is van deze tijd? Is het een betere vertaling van het Griekse woord makarios?

 

Ik hoor mensen nog niet spreken over ‘gelukkigsprekingen’, dat woord heeft nog nauwelijks in­gang gevonden. Maar wat niet is, kan nog komen. Bij één zo’n uitspraak van Jezus staan we in de viering wat langer stil: gelukkig de zachtmoedigen… Waar denken we aan als het woord zachtmoedigheid gebezigd wordt?

 

Gelezen wordt in de Paaskerk op zondag 8 juli het begin van Genesis 13 en Matteüs 5: 1-12

 

Ds. Gert Jan de Bruin gaat voor in de dienst in de Paaskerk,

zondag 8 juli, 10.00 uur

COLUMN

Mirjam Buitenwerf

 

Het is momenteel erg droog in Nederland, en die droogte schijnt ook nog wel even aan te houden. Op zich heerlijk, dat mooie en droge weer, maar voor de natuur is het niet goed. Je ziet het om je heen aan de vergeelde bermen en blaadjes. Het zijn allereerst de boeren die er last van hebben, maar nu dreigt de droogte toch ook echt tot ons stadse leven door te dringen. Misschien mogen we binnenkort de tuin niet meer sproeien en niet langer dan een paar minuten douchen.

 

In de Bijbel is die balans tussen water en droogte heel belangrijk. Dat is goed te begrijpen als je bedenkt dat de Bijbelse verhalen in het gebied rondom de Middellandse Zee zijn ontstaan. Het begint al bij het scheppingsverhaal, waarin God een scheiding aanbrengt tussen het water onder en boven de hemelkoepel, en daarna het water naar een plek laat stromen waardoor het droge land ontstaat. Te veel water is niet goed, dan is er chaos, zoals in het verhaal over Noach, maar te weinig ook niet. Water kan de aarde verwoesten, en toch is water ook een eerste levensbehoefte.

 

Dat laatste staat heel mooi verwoord in Psalm 63. Het is een psalm die wordt toegeschreven aan David. Volgens het opschrift zou hij geschreven zijn in de woestijn van Juda, waar David op de vlucht was voor Saul:

 

‘God, u bent mijn God!

Ik zoek u,

met heel mijn hart verlang ik naar u,

mijn hele lichaam verlangt naar u.

Om mij heen is het dor en droog,

nergens vind ik water.’

 

Misschien zijn die laatste regels letterlijk bedoeld (gezien het opschrift van de psalm), maar het kan ook gaan om een hevig verlangen naar de veiligheid en de bescherming die God je kan bieden. De vergelijking met het verlangen naar water, naar levenskracht, is treffend. Zo kan het voelen als je God zoekt en het niet lukt om hem te vinden: dor en droog. Net zoals we niet zonder water kunnen, kunnen we ook niet zonder God.

 

Mirjam Buitenwerf, 6 juli 2018