Activiteiten

Door een technische storing worden

 

de komende activiteiten momenteel

 

niet getoond.

Uitgelicht

 

Kerkelijk Bureau
Handweg 119
1185 TW Amstelveen
telefoon 020 6413648

 

 • OPMAAT

  ds. Marianne Bogaard

   

  “Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk.... Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde”.

   

  Het klinkt meer dan ...

 • COLUMN

  Jan Schipper

   

  In Nederland kennen we “Gelres helden, Hollands leeuwen” en weten dat Friezen verschillen van Limburgers. In de loop der jaren kwamen er immigranten uit Duitsland, rijke joden uit Spanje en Portugal (in Mokum) en gastarbeiders uit Zuid-Europa, die meestal terug keerden naar hun land. Rond ...

OPMAAT

ds. Marianne Bogaard

 

“Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk.... Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde”.

 

Het klinkt meer dan uitnodigend, de wijze waarop in het begin van het boek Handelingen gesproken wordt over de christelijke gemeente die ontstaat na Pinksteren. De gave van de Heilige Geest werkt niet alleen individueel door maar brengt mensen dagelijks bij elkaar.

 

Daarbij breken zij het brood en gebruiken de maaltijd, geïnspireerd door de woorden die Jezus uitsprak tijdens de laatste maaltijd die Hij met zijn leerlingen deelde: “Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken”. Die woorden zijn in hun hart gegrift.

 

Als je zo’n tekst leest uit Handelingen kun je bijna terugverlangen naar dat allereerste eenvoudige begin. Gewoon samenkomen, breken en delen.  Dat verlangen leeft momenteel sterk in de Protestantse Kerk. “Back to basics” is het motto aan de hand waarvan landelijk gekeken wordt naar ons kerk-zijn op weg naar 2025. In dat kader is er ook een notitie over het avondmaal verstuurd.

 

Ik kreeg hem afgelopen week binnen, terwijl ik de liturgie voor de dienst van Woord en Tafel in de Paaskerk aan het maken was. Onlangs hadden we tijdens een ontmoetingsbijeenkomst voor de wijk Groenelaan ook al een boeiend gesprek over ieders ervaring met het vieren van de maaltijd. Daarom leek het mij aardig er maar eens een preek aan te wijden…

 

Ds. Marianne Bogaard gaat zondag in de Paaskerk voor in een dienst waarin wij brood en wijn delen.

COLUMN

Jan Schipper

 

In Nederland kennen we “Gelres helden, Hollands leeuwen” en weten dat Friezen verschillen van Limburgers. In de loop der jaren kwamen er immigranten uit Duitsland, rijke joden uit Spanje en Portugal (in Mokum) en gastarbeiders uit Zuid-Europa, die meestal terug keerden naar hun land. Rond 1970 ronselden werkgevers veel Marokkanen en Turken voor Neder-landse bedrijven. Daarvan bleven de meesten hier. Sinds kort zoeken Vluchtelingen uit Syrie en andere landen hier een, waarschijnlijk langdurig, verblijf.

Maar er zijn ook kleine, minder bekende groepen Nederland binnen gekomen. Zij spelen vaak een bijzondere rol. Toen in Turkije een opstand leek uit te breken, verklaarde de Turkse machthebber Erdogan de aanhangers van de Gṻlenbeweging tot vijand. Fethulah Gṻlen is een (islam-) geleerde, door zijn aanhangers in Nederland zeer gewaardeerd omdat hun emanci-patie, ook die van vrouwen, hier wordt bevorderd. Deze beweging begon in Nederland in de jaren tachtig in Rotterdam.

Vroeger keerden Erdogan en Fethula zich samen tegen de denkbeelden van de seculiere Kemal Ataturk – nu zijn ze elkaars vijanden. De beweging (‘Hizmet’) lijkt zich in honderden landen uit te breiden, daarentegen halen in ons land veel Turken hun kinderen van de Gṻlen scholen. Volgens deskundigen moeten zij zich ‘opnieuw uitvinden’, anderen vinden dat deze religieuze beweging sterke publieke activiteiten ontwikkelt.

 

Misschien verdient Gṻlen meer aandacht, maar er zijn andere groepen die niet bekend, wel de moeite waard zijn, zoals de Alevieten. Met 80.000 leden vormen de Alevieten de tweede Turkse  groepering in Nederland. Een geestelijke, de dede, leidt de gebeden en liederen. Soenitische inmenging en propaganda door uit Turkije gestuurde ambtenaren worden niet gewenst: de lange arm van Erdogan! “Je zou iedere dag de Koran moeten lezen. Daar is niets Alevitisch aan, wij zijn geen moslims, onze traditie is ouder dan de islam!”. Muziek en rituelen zijn belangrijk bij de bijeenkomsten. Voor jongeren zijn actuele en politieke kwesties van belang, maar de Turkse overheid wil moslims van ons maken …

 

Eigenlijk moeten we nog stil staan bij de ontwikkeling van groepen als “de moord-vrouwen van IS” en de (ongewenste) “Sharia-rechtbanken”, maar de tijd dringt.

Want Kerk in Actie vraagt aandacht voor Vrouwen vol vuur, van wie er vier in het bijzonder worden voorgesteld: actief in Syrie, Zuid-Afrika, Indonesie en ... Nederland. De Verhalen van moed, vertrouwen en hoop verschenen in de week van Pinksteren: de moeite waard.

 

Jan Schipper, 23 juni 2017