Uitgelicht

 

Kerkelijk Bureau
Handweg 119
1185 TW Amstelveen
telefoon 020 6413648

 

 • OPMAAT

  ds. Werner Pieterse

   

  De derde adventszondag lezen we verder in het evangelie volgens Lukas. Je zou kunnen zeggen dat Lukas ene tweeluik maakt. De oude vrouw tegenover het jonge meisje, twee beelden ...

 • COLUMN

  Gerrit Oud

   

  Er was een regenworm in Sneek

  die altijd naar de sterren keek
  en fluisterde: hoe schoon, hoe schoon!
  Zijn moeder zei: Doe toch gewoon
  kijk naar beneden naar de grond
  dat is normaal, dat is ...

OPMAAT

ds. Werner Pieterse

 

De derde adventszondag lezen we verder in het evangelie volgens Lukas. Je zou kunnen zeggen dat Lukas ene tweeluik maakt. De oude vrouw tegenover het jonge meisje, twee beelden uit het Oude testament, denk aan Sara en Hannah brengt hij samen. In het verhaal van deze zondag ontmoeten de twee elkaar. De verhalen van deze dagen zijn zo bekend en zo deel van onze cultuur geworden dat we zouden vergeten hoe klein en intiem ze zijn. Twee vrouwen, een kind, een lied - een hele lofzang is het, maar het is maar een meisje, Maria die dapper zingt tegen alles in.

Beeld uit de film 'Je vous salue Marie' van J.L. Godard uit 1984

 

Het deed me denken aan de prachtige advents Aria van Bach: Auch mit gedämpften schwachen Stimmen wird Gottes Majestät verehrt (ook met gedempte zachte stemmen wordt Gods majesteit vereerd). In het lawaai en het kabaal van de vele stemmen die kerst aankondigen, verstillen we deze dagen rondom een intiem wonder. Kerst begint in de stilte met ene kleine stem die zingt van een nieuw begin.

 

JS Bach Advents Cantate BW 36 'Schwingt freudig euch empor' (1731)

 

Zondag 17 december preekt ds. Werner Pieterse in de Paaskerk, 10.00 uur 

COLUMN

Gerrit Oud

 

Er was een regenworm in Sneek

die altijd naar de sterren keek
en fluisterde: hoe schoon, hoe schoon!
Zijn moeder zei: Doe toch gewoon
kijk naar beneden naar de grond
dat is normaal, dat is gezond
kijk naar beneden, zoals ik.

 

Dit leuke gedichtje van Annie M.G. Schmidt schoot me door het hoofd toen ik Maarten van der Graaffs debuutroman Wormen en engelen las. Niet de zoveelste roman over secularisering van een schrijver die zo nodig meent te moeten afrekenen met het calvinistische milieu van zijn ouders, maar eerder een zoektocht naar wat religie nog kan betekenen in een inmiddels seculier land als het onze. Uiteraard bracht de titel me bij Annies regenworm in Sneek; de pointe blijke uit het tweede deel van het gedicht, dat aan het einde van dit stukje volgt.

 

Met aan het einde van dit Lutherjaar diens sola gratia, alleen door genade, nog in gedachten, raakte mij Van der Graaffs volgende zin, waarin de hoofdpersoon terugblikt op het geloof van zijn jeugd: De gereformeerde mens moet zich buigen over zijn hopeloze, zondige staat, zodat hij ervan doordrongen wordt hoe erg hij de verlossende genade van God nodig heeft, zonder wie hij niets kan en niets is. Raakte mij onaangenaam. Hoe ver staat dit van mij af. Hoe ver van Luther die besefte dat de koopman uit Mattheus 13 de parel reeds betaald had met al wat hij had, zelfs met zijn bloed. Genade is gratis ....

 

.... maar niet goedkoop! Bonhoeffer schreef over genade: ‘Kostbare genade is het evangelie, dat altijd weer moet worden gezocht, de gave waarom moet worden gebeden, de deur waarop moet worden aangeklopt. Kostbaar is zij, omdat zij oproept tot de navolging; genade is zij, omdat zij oproept tot de navolging van Christus; kostbaar is ze omdat ze de mens het leven kost; genade is zij omdat ze hem pas zo het leven schenkt.’ Kostbare genade is dat God mens geworden is. Dat kostbare geschenk vieren we met Kerst. Goede dagen gewenst.

 

En toen? Toen kwam de leeuwerik!
Het wormpje, dat naar boven staarde
zag hem op tijd en kroop in d’aarde
maar moe die naar beneden keek
werd opgegeten (daar in Sneek).

Dus doe nooit wat je moeder zegt
dan komt het allemaal terecht.

 

Gerrit Oud, 15 december 2017

 

De digitale adventskalender aftellennaarkerst.nl